SOFTWARE OK Polabí, s.r.o.
V Zahradkách 1536
28802 Nymburk
IČO: 27194345
DIČ: CZ27194345
 

Podnikový informační systém IMES

Podnikový informační systém IMES (IS IMES) je systém, který dokáže plně uspokojit nejen potřeby menších a středních firem, ale díky svému důkladnému analytickému základu a rozsáhlým možnostem nastavení též potřeby firem velkých.
  • Moderní technologie Klient-Server (všechna data a většina obchodní logiky je zpracovávána a kontrolována na serveru, na klientech se pouze zadávají vstupní data a zobrazují výsledky zpracování). Navíc je zabezpečen přístup z prostředí Internetu (vzdálená plocha, terminálové služby, VPN) a umožněna automatická replikace dat mezi jednotlivými uzly bez nutnosti přenosu dat. Pro většinu vašich uživatelů je možno použít ZDARMA dodávaný SQL Server 2000 pro 5 současných uživatelů nebo SQL Server 2005 Express bez tohoto omezení
  • Bezpečnost dat z hlediska jejich zabezpečení i pořízení (díky novým serverovým technologiím je zabezpečena konzistence dat a díky uživatelským právům na úrovni serveru zase přístup do systému i z jiných prostředí). Celkem 3 úrovně zabezpečení umožňují bezpečný přístup do systému i z vnějšího prostředí
  • Otevřenost systému pro práci s daty v jiných prostředích a možnost práce s heterogenními zdroji dat (všechna data lze exportovat v mnoha formátech mimo IMES, případně přímo integrovat s prostředím Office. Všechny sestavy lze ukládat a posílat e-mailem ve formátu PDF). Běžně nyní uživatelé pracují v jim blízkém a logickém prostředí (např. plánují a tvoří kalkulace v EXCELu), jednoduchou integrující úlohou jim pak data zpřístupňujeme v IMESu pro další analýzy.
  • Rozsáhlé možnosti výstupů ze systému (sestavy, analýzy, exporty dat). IMES obsahuje vlastní generátor sestav, takže není žádný problém nadefinovat si vlastní reporty.
  • Modularita a postupná rozšiřitelnost systému (jednotlivé subsystémy lze zavádět postupně)
  • Jednoduchá reinstalace a správa systému (veškeré programy i data jsou uloženy v jediné serverové databázi, při připojení uživateli se kontroluje správnost verze a systém si sám aktualizuje prostředky nutné k chodu systému na klientech). Vše je řízeno centrálně z 1 databáze, odpadá nutnost nastavování tiskáren, jednotlivých stanic,.
  • Vzdálená správa (v případě nenadálých problémů se systémem běžně systém spravujeme na dálku přes Internet a tím zajišťujeme prakticky okamžitou nápravu s minimalizací souvisejících nákladů). Robustnost a bezproblémové nasazení i v prostředí velkých společností (IMES v dnešní době bez problémů pracuje v sítích s desítkami připojených stanic)
  • Standardní rozhraní poplatné běžným kancelářským aplikacím a ovládání v prostředí Windows (uživatelé zvyklí pracovat v prostředí Windows se z hlediska ovládání nemusí učit ničemu novému, navíc jsou do IMESu integrovány způsoby ovládání z původního systému
  • Tradice dodavatele ve vývoji a aplikaci podnikových informačních systémů (společnost Software OK Příbram se již 15 let zabývá pouze vývojem a následnou aplikací vlastních informačních systémů).